Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Пътуване по музикални ноти – популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион“

Договор_ОП2_ОП3 Договор_ОП1 Договор_ОП4 Съобщение Документация Obrazci (2 MB) 13.05.2019Договор_ОП1 (3 MB) 28.10.2019Договор_ОП4 (3 MB) 28.10.2019Договор_ОП1 (3 MB) 28.10.2019Договор_ОП2_ОП3 (5 MB) 25.11.2019Обявление (2 MB) 13.05.2019Решение (484 kB) 13.05.2019Решение_допълнителна_информация (280 kB) 15.05.2019Obrazci (2 MB) 20.05.2019Разяснения_20.05.2019 (67 kB) 20.05.2019espd-request (13 kB) 13.05.2019Съобщение (877 kB) 01.10.2019Протокол1_17.09.2019 (2 MB) 17.09.2019Разяснения-3 (275 kB) 22.05.2019Решение_17.09.2019 (411 kB) 17.09.2019Документация (4 MB) 13.05.2019Разяснения-2 (216 kB) 22.05.2019Съобщение (877 kB) 01.10.2019

„Доставка на оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти – популяризирането на природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния регион”

Договор_ROBG-3_17.05.2019 Договор_ROBG-4_17.05.2019 Документация Документация (2 MB) 15.04.2019Информация (142 kB) 15.04.2019Образец 13.1 – Озвуч.техника (32 kB) 15.04.2019Образец 13.2 – Муз.инструменти (23 kB) 15.04.2019Образци (399 kB) 15.04.2019Обява (243 kB) 15.04.2019Приложение- Техн.спец. (183 kB) 15.04.2019Проекто_Договор (246 kB) 15.04.2019Договор_ROBG-3_17.05.2019 (2 MB) 12.06.2019Договор_ROBG-4_17.05.2019 (2 MB) 12.06.2019

Симфониета- Видин провежда обществена поръчка по реда и условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Стратегия за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм“

Договор_ROBG2-25.03.2019 Документация приложение 1 (207 kB) 01.03.2019приложение 2 (247 kB) 01.03.2019приложение 3 (243 kB) 01.03.2019приложение 4 (249 kB) 01.03.2019приложение 5 (245 kB) 01.03.2019приложение 6 (248 kB) 01.03.2019приложение 7 (242 kB) 01.03.2019приложение 8 (272 kB) 01.03.2019Съобщение (209 kB) 01.03.2019Договор_ROBG2-25.03.2019 (822 kB) 12.06.2019