Симфониета- Видин провежда обществена поръчка по реда и условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Стратегия за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм“

Договор_ROBG2-25.03.2019

Документация